I går var der førstebehandling af regeringens forslag om tvangsfordeling af elever på landets gymnasier.

Forslaget indebærer, at elever skal fordeles rundt på landets gymnasier for at sikre en mere ligelig fordeling af indvandrerelever.

Sagt på en anden måde vil politikerne bruge unge danskere som kegler i endnu et forfejlet integrationsprojekt.

Væk er det frie valg og trygheden for danske unge.

Desværre kan ingen fravælge at blive kegle i integrationsspil

Regeringen, dens støttepartier samt DF, der også stemmer for, ved, at deres forslag vil betyde, at flere unge vil søge mod privatgymnasier. Derfor vil de også regulere privatgymnasierne, så ingen desværre kan fravælge at blive en kegle i politikernes integrationsspil.

Helt konkret vil der blive sat loft over, hvor mange elever private gymnasier må optage. Det skal jo nødig være sådan, at folk af fri vilje vælger noget andet, end det politikerne synes, man skal vælge.

Og det stopper ikke her. Forslaget vil også begrænse elevers muligheder for at skifte gymnasium, hvis de ønsker det.

I lovforslaget fremgår det, at:

”Lovforslaget har endvidere til formål at afskaffe de offentlige gymnasiers adgang til at anvende ventelister samt begrænse elevernes mulighed for institutionsskift, herunder begrænse den ret til at skifte institution uden tab af tid indtil afslutningen af grundforløbet på de 3-årige gymnasiale uddannelser, som elever på de gymnasiale uddannelser har efter de gældende regler.”

Som man kan læse, ved regeringen, støttepartierne og DF godt, at elever selvfølgelig vil ønske at skifte gymnasium, hvis de tvangsfordeles til et indvandrergymnasium. Derfor vil retten til at skifte gymnasium nu blive begrænset.

Tvang er vanvittig logik

Dem, der ikke vil, som de røde ønsker, skal tvinges. Sådan er logikken hos flertallet i Folketinget. Dem, der ikke vil, som de røde ønsker, skal fratages deres frihed.

Jeg og Nye Borgerlige synes, det er sørgeligt, at unge danskere skal være en brik i et ideologisk spil.

Det er en helt horribel tilgang til unge mennesker og deres drømme, at man vil ødelægge deres uddannelse og fremtid.

Vi skal bevare det frie valg og løse udlændingepolitikken fra bunden – ikke ofre ungdommen for politikernes årtier lange svigt på udlændingeområdet.