”Jeg holder af hverdagen.

 

Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang.

 

Opvasken. Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape.

 

Jeg holder af hverdagen. Jeg er vild med den.

 

Hold da helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af hverdagen”.

Sådan skrev forfatteren, Dan Turéll, der i år ville være fyldt 75 år.

Følelsen tror jeg, at vi er mange, der har haft som følge af corona de seneste 15 måneder.

Det har på mange måder føltes som 75 år.

Vi har fundet ud af, hvor meget vi egentlig holder af hverdagen. På trods af alle dens irritationer.

Hvor fortvivlede, vi er, når den pludselig forsvinder, og tiderne bliver usikre.

Tusind tak for invitationen i dag, hvor vi hylder Danmarks Riges Grundlov, der blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni 1849.

Grundloven, der intet mindre end tydeliggør grundlaget for Danmark.

***

Vi fejrer dagen og vores land. Det land, som generationer før os har bygget op gennem hårdt arbejde.

Det skal vi respektere og forvalte med respekt.

Under vores fælles navn ‘danskere’ finder vi et værdifællesskab, som vi føler os forbundet til.

Den fællesskabsfølelse er forudsætningen for det, vi i Nye Borgerlige kalder ’borgerlig solidaritet’.

Den solidaritet mellem borgerne er resultatet af et nationalt sindelag formet af både vores geografiske grænser og vores fælles historie

Vi deler noget, som er større end os selv, og vi føler os instinktivt forbudne i en solidarisk nationalfølelse

Selvom man bor i hovedstadsområdet, der geografisk ligger tættere på Skåne end på Jylland, vil man gerne hjælpe den udsatte i Mariager – men ikke i Malmø.

***

Når et af vores grundprincipper i Nye Borgerlige er, at vi har et fælles ansvar for samfundets udsatte, så mener vi det.

Det er også derfor, vi kæmper for at få mennesker med handicap fri af kommunens klør.

Vi støtter borgerforslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne, som bevægelsen #enmillionstemmer på flot vis har ført ind i folketingssalen.

I dag oplever mennesker med handicap og deres pårørende, at kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer ulovligt.

Næsten halvdelen af alle sager er behæftede med fejl, sagsbehandlingstiderne er meget lange, og fristerne overskrides rutinemæssigt.

Mennesker med handicap og deres pårørende fortæller mig igen og igen om absurde afgørelser, der tyder på udbredt kassetænkning ude i kommunerne.

Den manglende retfærdighed og retssikkerhed kan vi som samfund ikke acceptere.

Derfor vil vi i Nye Borgerlige skabe et nyt system, der giver alle mennesker med handicap en ensartet behandling.

De vilkår, der gælder for støtte og hjælp, skal være de samme, uanset om man bor i Gedser eller Skagen.

Og hvis man flytter henover en kommunegrænse, skal man kunne tage sin hjælp med sig og ikke starte forfra med at søge igen i den nye kommune.

Til erstatning for kommunernes elendige sagsbehandling vil vi oprette et nationalt fagligt råd, som vil få ansvaret for at tildele hjælp og ydelser til mennesker med handicap.

Det skal finansieres over staten og dermed tages væk fra den kommunale kassetænkning.

Vi skylder mennesker med handicap retssikkerhed. At blive set som et menneske – og ikke en sag i bunken.

***

I dag er det første gang i to år, at jeg er samlet fysisk med jer til grundlovsdag.

Dengang var dagen afslutningen på en fire uger lang valgkamp – den længste i mange år.

Om aftenen den 5. juni 2019 stod det klart, at 83.201 danskere havde sat deres kryds ved Nye Borgerlige.

De tusindvis af modige danskere var med til at skabe historie.

Ikke siden 1987 opnåede et parti – uden medlemmer af Folketinget – valg i første forsøg.

Vi gør hver dag jeres stemme gældende i Folketinget.

Vi har sagt nej til at lempe udlændingepolitikken.

Vi har sagt nej til at lade EU få magt over Danmark.

Vi har sagt nej til at give islam indflydelse i samfundet.

Vi har sagt nej til at koste syge og nedslidte danskere rundt i systemet.

Vi har sagt nej til at give uintegrerbare udlændinge fra muslimske lande dansk pas.

Vi har kæmpet for mindre bureaukrati.

Vi har kæmpet for mere frihed til danske familier.

Vi har kæmpet for decentralisering.

Vi har kæmpet for, at danske love skal gælde i Danmark – ikke forældede konventioner.

Vi har kæmpet for at give danskerne lov til at bestemme meget mere – også over flere af deres egne penge.

Og vi fortsætter…

For to år siden fik vi 2,4 procent af stemmerne og havde cirka 5.000 medlemmer.

Nu står vi til over 10 procent i flere målinger og har over 17.000 medlemmer.

Vi er Danmarks tredjestørste parti målt på antal af medlemmer.

Det går godt for Nye Borgerlige, men det går desværre ikke så godt i Danmark.

***

Tillid. Folkestyre. Frihed. Ligeværd. Grundlovens værdier.

De er under pres med corona. Vi lider under en regering, der har vist sit magtfuldkomne ansigt.

En regering, der har frataget os vores frihed.

En regering, der har eksproprieret virksomheder og nægtet dem fuld erstatning.

En regering, der har mørklagt vigtig information for borgere, journalister og oppositionen.

En regering, der har dræbt et helt erhverv uden lovhjemmel.

Mundbind. Coronapas. Mørklægning. A- og B-hold.

Det rimer ikke på grundlovens værdier. Tillid. Folkestyre. Frihed. Ligeværd.

Vi skal af med alle de ulogiske restriktioner og have vores liv tilbage – NU.

For vi holder af hverdagen.

Som Kasper Winding og C.V. Jørgensen sang tilbage i 80’erne:

 

”Alle har en drøm

Om engang at bli’ fri”

Den drøm lever desværre i bedste velgående lige nu under et blodrødt flertal.

***

Carsten, Jan, Martin, Stig og Søren har også en drøm. En fælles drøm om at se deres børn igen.

Jeg har været i kontakt med nogle af dem, og måske du for nylig har læst om nogle af sagerne i BT.

De har oplevet, hvordan deres tidligere ægtefælle eller kæreste har startet konflikt og derved vundet børnene og afskåret dem fra samvær.

Hvordan kan noget så forfærdeligt lade sig gøre, tænker du måske.

Årsagen findes i forældreansvarsloven og praksissen hos Statsforvaltningen – nu Familieretshuset.

Her kan afslag på samvær ske, hvis samværet er eller vil blive meget konfliktfyldt på grund af forældrenes indbyrdes forhold.

Skyldsspørgsmålet har ingen betydning for vurderingen af samværsspørgsmålet.

Så kort sagt kan bopælsforælderen bevidst starte konflikten, vinde børnene og afskære den anden forælder fra samvær.

Familieretssystemet er simpelthen ikke et retssamfund værdigt.

Derfor har vi i Nye Borgerlige foreslået at ændre principperne for skønnet i samværssager.

Vi vil sikre barnets tarv ved, at båndet mellem forældre og børn beskyttes og bevares, medmindre den ene forælder er særlig uegnet.

Desværre var der ikke flertal for det i Folketinget, da det forleden blev behandlet.

Men vi kæmper videre for retfærdighed…

Jeg har flere gode forslag i støbeskeen, som jeg vil forsøge at overtale politikerne til at stemme for.

Indtil det forhåbentligt lykkes, må Carsten, Jan, Martin, Stig og Søren på tragisk vis drømme videre om samvær med deres et og alt – deres børn.

***

Nogle, der ikke behøver at drømme mere om engang at bli’ fri, er IS-terroristerne i de syriske lejre.

Mette Frederiksen har nemlig – stik mod alle løfter – valgt, at de skal slippes fri og hentes til Danmark.

Mette Frederiksen falder kort sagt danskerne i ryggen, når hun udsætter os for en så enorm sikkerhedsrisiko.

Støttepartiernes trusler virkede. Mette Frederiksen sætter sin egen regerings flertal over danskernes sikkerhed og tryghed.

Et rigtigt magtmennesker. Hendes kynisme løber mig ganske enkelt koldt ned ad ryggen.

Det er et svigt af dimensioner. En af de største kovendinger i nyere tid.

En statsminister i Danmark burde selvfølgelig sætte danskerne først – og ikke sig selv.

I Nye Borgerlige er vi ikke i tvivl. IS-terrorister skal aldrig til Danmark.

For vi danskere skal kunne leve i fred og frihed herhjemme.

***

Tillid. Folkestyre. Frihed. Ligeværd. Grundlovens værdier.

Jeg har sagt dem flere gange i dag, men jeg gentager dem, fordi de er så vigtige.

Desværre er de ikke en naturlov for alle. Det har indvandringen fra muslimske lande vist os.

Islam står i direkte opposition til grundlovens værdier.

Desværre har politikerne åbnet vores land for alt for mange udlændinge fra muslimske lande.

Alt for mange af dem forsørger ikke sig selv.

Alt for mange af dem er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Politikerne har bildt danskerne ind, at uintegrerbare udlændinge nok skal integrere sig, hvis bare vi bruger nok penge på det og taler pænt til dem.

Over 40 års fejlslagen udlændingepolitik i Danmark vidner om, at det ikke er sandt.

Men det fortsætter desværre…

Politikerne fortsætter et inhumant asylsystem, der støtter menneskesmuglere.

Politikerne sikrer fortsat ikke, at ret og pligt også går hånd i hånd, når det gælder indvandrere.

Politikerne sætter fortsat hensynet til forældede konventioner over hensynet til danskernes sikkerhed og tryghed.

Politikerne fortsætter med at smide om sig med danske pas til udlændinge, der ikke fortjener det.

I Nye Borgerlige siger vi fra…

For det er en forudsætning for fortsat opbakning til et moderne velfærdssamfund i Danmark, at borgerne har forståelse for det fællesskab, vi har som danskere.

Den forståelse har man ikke som udlænding.

Derfor skal vi sikre, at det kun er mennesker, der kan og vil Danmarks kultur og værdier, der bliver optaget i vores fællesskab.

For når vi optager for mange mennesker, der ikke forstår, respekterer og bidrager til fællesskabet, mister vi sammenhængskraften og følelsen af fælles tilhørsforhold med hinanden.

Vi skal vende udviklingen, så Danmark igen bliver et frit, rigt og trygt land.

***

Vi danskere skal kæmpe for grundlovens værdier. Tillid. Folkestyre. Frihed. Ligeværd.

Vi må ikke ofre tusind års danmarkshistorie og ødelægge det danske værdifællesskab, fordi vi i et øjebliks snæversyn glemmer at værne om vores værdier.

Derfor skal vi have løst udlændingepolitikken fra bunden. Det skal være slut med lappeløsninger.

Vi er forpligtede til at værne om grundlovens værdier, så de kommende generationer kan have gavn af dem.

Vi skal sikre et bedre samfund til dem, der kommer efter os.

Det kæmper vi hver evig eneste dag i samlet flok for i Nye Borgerlige.

Tak for jeres tid, store fremmøde og altid varme støtte. God grundlovsdag.