Dans, lille barn, på moders skød – en dejlig dag er oprunden. I dag blev vor kære grundlov født og paradisvejen funden. I dag hylder vi Danmarks Riges Grundlov, der blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni 1849.

Vi fejrer dagen og vores land. Det land, som generationer før os har bygget op gennem hårdt arbejde. De fandt paradisvejen, og det skal vi forvalte med respekt. Under vores fælles navn ‘danskere’ finder vi et værdifællesskab, som vi føler os forbundet til. Den fællesskabsfølelse er forudsætningen for det, vi i Nye Borgerlige kalder borgerlig solidaritet.

Den solidaritet mellem borgerne er resultatet af et nationalt sindelag formet af både vores geografiske grænser og vores fælles historie. Vi deler noget, som er større end os selv, og vi føler os instinktivt forbundne i en solidarisk nationalfølelse.

Vi skal tage os af de udsatte

Når vi i Nye Borgerlige vil nedlægge jobcentrene, er det udtryk for den borgerlige solidaritet. For den måde syge, udsatte og nedslidte danskere pines og plages på jobcentrene, er dybt uacceptabel. Det bør sikres, at førtidspension tildeles til syge, udsatte og nedslidte danskere baseret på en uvildig, lægefaglig vurdering.

Det skal være slut med, at det er en tilfældig sagsbehandler eller djøffers mavefornemmelse, der afgør det. At lukke jobcentrene vil gavne alle – også medarbejderne. De vil nemlig blive frigivet til gode og produktive jobs i det private, hvor de ikke tvinges til at koste mennesker rundt i et sygt system.

Meget af min tid i Folketinget bruger jeg på at kæmpe de udsattes sag. De seneste måneder har jeg på mine sociale medier fortalt om Nick og Bettina. Bettina er mor til Nick, som desværre døde for en måned siden af lymfatisk leukæmi.

Mens Nick kæmpede for sit liv, afslog kommunen hans ansøgning om midlertidig førtidspension og spurgte, om han kunne komme i erhvervspraktik. Det er jobcentrene i en nøddeskal, og derfor skal de lukkes – NU.

Det ved jeg godt, at der ikke er flertal for i Folketinget. Så for et par uger siden stillede jeg som Nye Borgerliges socialordfører forslag om, at de hjemløse som minimum skal have en hjælpende hånd og ud af jobcentrene. Få måneder forinden havde jeg nemlig mødt Daniel og Phillip, der begge er hjemløse og sammen med organisationen SAND havde de skrevet et borgerforslag om netop det. Borgerforslaget fik ikke nok støtter, så jeg tilbød dem at rejse det som beslutningsforslag, hvilket de takkede ja til.

Daniel og Phillip sad på tilhørerpladserne og fulgte det ene parti efter det andet, der hældte forslaget ned ad brættet. Det er mig simpelthen ubegribeligt. For det betyder, at der fortsat vil være lang vej igen for de hjemløse til at få den hjælp, de har så hårdt brug for.

Noget er råddent

Julen har bragt velsignet bud, og det har grundloven så sandelig også. Derfor går det selvfølgelig heller ikke, når statsministeren bryder den. Og det går selvfølgelig heller ikke, når vores samfund ikke er det retssamfund, det burde være. Når vi kan se, at næsten halvdelen af alle handicapsager er behæftede med fejl, er der noget helt galt. Sagsbehandlingstiderne er meget lange, og fristerne overskrides rutinemæssigt. Hvorfor?

Fordi kommunerne i alt for mange tilfælde administrerer ulovligt for at spare penge. Det er derfor, vi kæmper for at få mennesker med handicap fri af kommunens klør. For den manglende retfærdighed og retssikkerhed kan vi som samfund ikke acceptere.

Og det kan vi heller ikke på anbringelsesområdet, hvor regeringen har et mål om, at flere børn skal tvangsanbringes, selvom flere kommuner har en fejlbehæftet sagsbehandling, der går ud over børnenes tarv og forældrenes retssikkerhed.

Det familieretlige område sejler også, hvilket blev tydeliggjort for alle i dokumentaren ’Med børnene som våben’, som for nylig blev sendt på TV2. I min grundlovstale sidste år fortalte jeg om Carsten, Jan, Martin, Stig og Søren, der har en fælles drøm om at se deres børn igen. De har oplevet, hvordan deres tidligere ægtefælle eller kæreste har startet konflikt og derved vundet børnene og afskåret dem fra samvær.

Forælder mister kontakten til deres børn, når den anden forælder kommer med grundløse anklager, som ikke bliver efterprøvet. Andre forælder mister kontakten med deres børn i årevis, fordi konflikten trækkes ud i det uendelige, og bopælsforælderen nægter at udlevere til samvær.

”Something is rotten in the state of Denmark”, som jeg citerede William Shakespeare for forleden fra Folketingets talerstol. For politikerne ved, at Familieretshuset – tidligere Statsforvaltningen – har spillet fallit, men de gør intet ved det. Det svarer til at sejle forbi en druknende mand eller køre forbi et biluheld uden at handle.

Og det uhyggelige er, at det kan ske for os alle, fordi der ingen retssikkerhed er, og systemet er uretfærdigt. Derfor har jeg og Nye Borgerlige fremsat flere forslag i Folketinget, der vil skabe retfærdighed og retssikkerhed. Desværre kan vi ikke finde flertal for det, men vi kæmper videre, for vi vil ikke vende det blinde øje til.

Et af vores grundprincipper i Nye Borgerlige er, at vi har et fælles ansvar for samfundets udsatte. Man skal dømme et samfund på, hvordan det behandler de mest udsatte. Og derfor spurgte jeg forleden statsministeren i folketingssalen, hvordan hun egentlig selv synes, det går med det. Mette Frederiksen svarede som sædvanligvis udenom, men min dom er klar – dumpekarakter.

Vi skal vende udviklingen på udlændingeområdet

Det samme gør sig gældende på udlændingeområdet. Politikerne har åbnet vores land for alt for mange udlændinge fra muslimske lande. Hullet er ikke blevet lukket. Alt for mange af dem forsørger ikke sig selv. Alt for mange af dem er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Politikerne har bildt danskerne ind, at uintegrerbare udlændinge nok skal integrere sig, hvis bare vi bruger nok penge på det og taler pænt til dem. Over 40 års fejlslagen udlændingepolitik i Danmark vidner om, at det ikke er sandt. Det går elendigt, og regeringen leverer desværre ikke på sine udlændingeløfter. Intet nyt asylsystem uden mulighed for at søge spontan asyl i Danmark.

Ingen arbejdspligt for indvandrere. Ingen hård kurs over for kriminelle udlændinge. Til gengæld mange nye lappeløsninger. Eksempelvis tvangsfordeling af gymnasieelever, fordi man ikke vil gribe fat om nældens rod.

Selvom udlændingepolitikken den seneste tid ikke har fyldt meget i den politiske debat i Danmark, har vi ikke glemt den i Nye Borgerlige. For det går ligeså skidt på udlændingeområdet, som det længe har gjort. At få løst udlændingepolitikken fra bunden er en bunden opgave for en kommende, borgerlig regering.

For det er forudsætningen for fortsat opbakning til et moderne velfærdssamfund. Vi skal sikre, at det kun er mennesker, der kan og vil Danmarks kultur og værdier, som bliver optaget i vores fællesskab. For når vi optager for mange mennesker, der ikke forstår, respekterer og bidrager til fællesskabet, mister vi sammenhængskraften og følelsen af fælles tilhørsforhold med hinanden.

Vi skal vende udviklingen, så Danmark igen bliver et frit, rigt og trygt land. Så paradisvejen kan blive genopfunden.

Derfor skal islam ingen indflydelse have

Tillid, folkestyre, frihed og ligeværd – grundlovens værdier. Indvandringen fra muslimske lande vist os, at de værdier ikke er et velsignet bud for alle. Islam står i direkte opposition til grundlovens værdier. Det er blandt andet derfor, at islam ingen indflydelse skal have i samfundet.

For vi er forpligtede til at værne om grundlovens værdier, så de kommende generationer kan have gavn af dem. Vi må ikke ofre tusind års danmarkshistorie og ødelægge det danske værdifællesskab, fordi vi glemmer at værne om vores værdier. Derfor går Nye Borgerlige om under et år igen til valg på at få løst udlændingepolitikken fra bunden. Det er nemlig forudsætningen for, at grundlovens værdier kan bevares.

Tillid, folkestyre, frihed og ligeværd.

I dag er det præcis tre år siden, vi sidst var til folketingsvalg. 83.201 danskere havde sat deres kryds ved Nye Borgerlige og var med til at skabe historie. Ikke siden 1987 opnåede et parti – uden medlemmer af Folketinget – valg i første forsøg.

Vi står til massiv fremgang i målingerne, og på medlemsfronten er vi blevet Danmarks tredjestørste parti med hele 18.000. Ved kommunal- og regionsvalget sidste år fik vi valgt over 70 mandater, hvilket var helt enormt flot. I alle gør en kæmpe indsats.

Tak.

Det går godt for Nye Borgerlige, men det går desværre ikke alt for godt i Danmark. Det skal gå godt for begge. For gamle og unge skal glædes, og alle små børn skal sjunge. Og børn, som glæder sig fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste. Det kæmper vi i Nye Borgerlige for hver evig eneste dag i samlet flok.

Tak for jeres tid, store fremmøde og altid varme opbakning.

God grundlovsdag.