Frihed og frie valg har desværre trange kår i Danmark anno 2020. Vi lever i et land, hvor systemet er præget af kassetænkning, hvilket ødelægger det for den enkelte dansker.

Det så vi så sent som i sommer på ældreområdet. I en omdiskuteret og hjerteskærende dokumentar på TV2 så man, hvordan plejehjemsbeboerne Else og Niels, der begge er mennesker med demens, blev ydmyget og svigtet på det groveste af plejepersonalet på to kommunale plejehjem i Aarhus og Randers.

Jeg glemmer sent billederne af Else, der hang i en lift, mens hun skreg ”av, av, av”, og Niels, der gik rundt med en fyldt ble i timevis, uden personalet skiftede den, selvom han på bedste vis gjorde opmærksom på det. Der er tale om ansatte på de to plejehjem, der aldrig burde arbejde i omsorgsfaget. Og hverken mere i lønningsposen eller flere kollegaer vil kunne gøre dem i stand til det.

Problemet stikker dybt

Det skal ikke lyde som om, at forholdene er sådan på alle kommunale plejehjem, men det her problem stikker dybere end bare Aarhus og Randers. Der er tale om, at systemet ganske enkelt ikke er godt nok. Derfor er der brug for, at de ældre og deres pårørende får bedre mulighed for at bestemme med fødderne.

De ældre og deres pårørende har i dag ikke nok frihed til selv at vælge fra eller til. I Nye Borgerlige går vi ind for, at pengene skal følge den ældre, så de ældre og deres pårørende selv kan bestemme det plejetilbud, de ønsker. For det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre.

Derfor skal ordninger, hvor kommunen visiterer plejehjemsplads, mad og rengøring gives som direkte tilskud på en bevis, som den ældre selv kan disponere over. Det vil naturligt lukke de plejehjem, der ikke leverer et højt nok plejeniveau. Og dårlige ledere og medarbejdere vil ikke blive omplaceret som i Aarhus og Randers – de vil blive valgt fra.

Livet skal leves hele livet

Og så ønsker vi, at flere plejehjem skal være friplejehjem. For det skaber plads til initiativer og individuelle løsninger udenom et offentligt regelværk og kommunale bånd. På friplejehjem kan idéer langt lettere og hurtigere omsættes til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for beboerne. Det er der hårdt brug for.

Plejehjem skal være et hjem – ikke en institution. Dygtige fagpersoner – mennesker og ikke robotter – skal skabe gode plejehjem med masser af omsorgsfulde og kærlighed. Vi skal give de ældre, der har været med til at bygge vores land op, en ordentlig og omsorgsfuld alderdom. Det fortjener de. For livet skal leves hele livet.