Folkets skole skal tilbage til folket. Så kort og godt kan det siges. Men desværre vil regeringen ikke hæve koblingsprocenten, så danske fri- og privatskoler bliver mere eller helt ligestillet med folkeskoler.

Regeringen mener, at de danske fri- og privatskoler fortsat kun skal have 76 % af det samme beløb, som folkeskolen har per elev. I Nye Borgerlige ønsker vi at hæve koblingsprocenten. Derfor har vi fremsat et beslutningsforslag i samarbejde med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om netop det.

For den skævvridning, der er i økonomien blandt folkeskole, privatskoler og friskoler skal mindskes, så vi på den måde sikrer, at det frie skolevalg i højere grad bliver understøttet.

Gerne op på 100 %

Vi mener helt grundlæggende, at hvis danske familier skal have reelt frit skolevalg, så skal der være større økonomisk ligestilling mellem de frie grundskoler og folkeskoler.

Vi vil lade pengene følge det enkelte barn, så forældrene frit kan vælge en skole med danske værdier. Det er forældrene, der kender deres børn og deres behov bedst, og derfor er det også dem, der skal beslutte, om deres børn skal sendes i den lokale folkeskole eller i en fri- eller privatskole.

Frit skolevalg er en lang og stolt dansk tradition, og sådan skal det forblive. Derfor ser vi gerne i Nye Borgerlige, at koblingsprocenten hæves helt op til 100 %, men indtil det sker, vil bare en hævelse fra de nuværende 76 % være en gevinst.

Fagpersonerne skal have tilliden tilbage

Jeg er selv uddannet lærer, og indtil valget d. 5. juni 2019, hvor jeg blev valgt til Folketinget, arbejdede jeg i den danske folkeskole. I min tid som folkeskolelærer har jeg indefra set og på egen krop mærket, hvordan den enorme kontrol suger energien ud af børnene og deres forældre.

Det har altid været mig en gåde, hvorfor politikerne skal blande sig i alting. Skolereformen fra 2014 er et tydeligt eksempel på, hvilke kolossale udfordringer den politiske indblanding medbringer sig. En indblanding, som eskalerede ud i en reform, der havde til formål at styrke elevernes faglige niveau, men som kun har forårsaget mistrivsel og en forringelse af elevernes faglige niveau inden for matematik og læsning.

Derfor skal tilliden tilbage til fagpersonerne. Skolerne skal sættes fri af den politiske spændetrøje, og den enorme folkeskolelov skal erstattes af en kort skolelov. Skolerne skal have frihed til selv at lave den bedste skole i lige præcis deres område – i samarbejde mellem lederne, lærerne, forældrene og ikke mindst børnene.