Udenlandske hjemløse skal ikke etablere og opholde sig i utryghedsskabende lejre. Derfor vedtog Folketinget for nogle år siden en lov om zoneforbud, der giver politiet mulighed for at give hjemløse forbud mod at opholde sig i en hel kommune.

Den lov er vi i Nye Borgerlige ikke begejstrede for, fordi den rammer danske hjemløse. Zoneforbuddet er for os et klasseeksempel på en af de mange lappeløsninger på udlændingeområdet, som politikerne på Christiansborg har vedtaget i årtier.

Man ønsker at gøre op med romalejre og udenlandske hjemløse, der skaber utryghed for bl.a. de danske hjemløse, men man ender med også at ramme danske hjemløse. Det vil vi ikke være med til.

Vi vil hellere løse problemerne fra bunden og knytte retten til at leve i det fri til det danske statsborgerskab. For udenlandske hjemløse hører ikke hjemme i Danmark.

Danske hjemløse skal hjælpes bedre

Men danske hjemløse skal vi naturligvis hjælpe bedre, end vi gør i dag. Ingen danskere skal ufrivilligt bo på gaden, så derfor skal vi sikre en koordineret indsats med indkvartering i bolig som første prioritet. Man skal sikres en bolig samt hjælp og støtte, hvis det er det, man ønsker. Og man skal kunne benytte et herberg, hvis man ønsker det.

Men hvis man som dansker ønsker at leve fredeligt og ordentligt på gaden, skal man have lov til det – også selvom man samler sig i mindre grupper for socialt samvær, tryghed og varme. Man skal ikke frygte at blive fjernet af politiet eller bliver overfaldet af udenlandske hjemløse.

Den enkelte skal definere det gode liv

Vi har en lang tradition for at være rummelige over for danskere, der er og lever anderledes. Det skal vi fortsætte med – og ikke lade udlændinge ødelægge vores rummelige og tillidsbaserede samfund.

Samfundet skal ikke definere det gode liv. Den enkelte dansker skal selv definere, hvad et værdigt og godt liv er. Det skal selvfølgelig ske inden for fredelige og ordentlige rammer, og det har jeg fuldt ud tillid til, at danskerne godt kan.