Kommissionen for den glemte kvindekamp anbefaler at ligestille alle religioner i faget kristendomskundskab, som er på skemaet i alle skoler i de mindre klasser.

Det er jeg bestemt ikke tilhænger af.

I dag er det sådan, at eleverne undervises i kristendomskundskab, men Kommissionen vil ændre det til religionskundskab, hvor alle religioner herunder islam inddrages og samtidig fjerne muligheden for fritagelse.

Jeg og Nye Borgerlige er lodret imod at ændre kristendomskundskab til religionskundskab. Kristendomskundskab skal bevare som fag.

Kristendomskundskab i skolen er som fag overhovedet ikke forkyndende. Det er et kulturfag og et værdifag, som alle elever uanset, hvilken religion de har, bør følge.

Derfor vil Nye Borgerlige foreslå, at kristendomskundskab gøres obligatorisk, og at muligheden for fritagelse fjernes.

Et kristent land

Danske skoleelever skal selvfølgelig kende deres lands kulturelle historie. Det danske samfund står på et stærkt fundament af kristne værdier, og for at kunne forstå det fuldt ud, skal man kende til den religion, der ligger til grund for vores kultur.

Kulturforståelsen starter allerede ved Adam og Eva, og derfor mener vi, at der udelukkende skal fokuseres på kristendom i grundskolens mindste klasser. Der skal ikke relativeres mellem religionerne.

Man kan sagtens leve som muslim i Danmark og gå i skole. Det er ikke et forbud mod at have en anden religion, jeg er fortaler for.

Vi har religionsfrihed i Danmark, hvilket betyder, at muslimer her i landet må tro og tænke, som de vil. Men det skal være i det private.

For vi har ikke religionslighed, så naturligvis bør undervisningen i kristendommen være obligatorisk og uden mulighed for fritagelse i danske grundskoler.

Hvorfor fejres påske og jul, og hvorfor har vi en helligdag, der hedder Langfredag? Helligdage og store dele af danskernes liv og hverdag er funderet i kristendommen.

Når venstrefløjen påstår, at Danmark er et multikulturelt samfund, og at alle religioner er lige, så tager de fejl. Danmark er ikke – og skal ikke være – et multikulturelt samfund. Alle religioner er ikke lige.

Vi er et kristent land bygget på kristen kultur og grundlæggende kristne værdier. Vi har den danske folkekirke skrevet ind i vores grundlov.

Det er kerneborgerlig politik at ville sikre den kulturelle forståelse af det samfund, man vokser op i. Derfor vil jeg og Nye Borgerlige kæmpe indædt imod, at anbefalingen om religionsligestilling bliver til virkelighed.

Islam må vige pladsen

Jeg er helt enig med kommissionen i, at der i nogle ”minoritetsetniske miljøer”, som de så pænt kalder det, er problemer med, at helt unge piger er i konstant risiko for at kaste skam over familien, hvis de er sig selv og ikke underlægger sig en æresrelateret social kontrol.

Men ligesom at et forbud mod muslimske tørklæder hverken skal gælde et kors om halsen eller en jødisk kalot på hovedet, skal kristendomskundskab heller ikke udvandes for danske elever.

Det vil være helt utilstedeligt, hvis danskerne ikke længere kan lære om deres lands kulturelle historie, fordi vi er nødt til at tage hensyn til islam.

Danskerne har allerede betalt en meget høj pris for den fejlslagne udlændingepolitik, som politikerne i årtier på uansvarlig vis har ført.

Det danske samfund står på et stærkt fundament af kristne værdier. Det skal styrkes – ikke udvandes.