I sidste uge stod de der. I dag er de væk.

Nogle navne slettes på den liste over godkendte ansøgere til dansk statsborgerskab, som vi i disse uger behandler i Folketingets indfødsretsudvalg.

Jeg ved ikke, hvorfor navnene er slettet. Jeg må ikke sige, hvor mange det er, hvilke lande de kommer fra, hvilken fare, de udgør eller hvem, det er. Det er belagt med fortrolighed.

Det er Politiets Efterretningstjeneste, der har ansvaret for at fjerne navnene over godkendte ansøgere, når det vurderes, at de udgør en så stor sikkerhedsrisiko, at de ikke skal have lov til at få dansk indfødsret.

Jeg er selvfølgelig glad for, at vores efterretningstjeneste skrider ind og bremser politikernes lemfældige omgang med tildeling af statsborgerskaber.

Men det bekymrer mig selvsagt, at vi har indvandrere fra de muslimske lande i Danmark, som lader som om, de vil være danskere, men i realiteten bekæmper os indefra.

Det er helt uacceptabelt, at muslimske femtekolonner ude i samfundet kan komme helt tæt på et dansk statsborgerskab med den beskyttelse mod udvisning, som det giver, uden at hverken embedsmænd i udlændinge- og integrationsministeriet eller politikerne opdager det.

Og det er også helt uacceptabelt, at danskerne ikke informeres om truslerne.

Bare det, at jeg skriver dette blogindlæg, vil af mange i systemet blive anfægtet som brud på tavshedspligten. Helst ser man fra toppens side, at danskerne slet ikke får noget at vide.

Det er jeg helt uenig i, og jeg har nu bedt ministeren om at begrunde, hvorfor danskerne ikke bliver orienteret. Hvorfor må jeg ikke fortælle, hvor mange muslimer på listen, der er farlige for danskernes sikkerhed? Hvorfor må jeg ikke fortælle, hvilke lande de kommer fra?

Helst så jeg, at vi helt indførte et stop for tildeling af statsborgerskaber til mennesker, der kommer fra lande med et muslimsk flertal, og som er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Indvandringen fra de muslimske lande har gennem årtier påført det danske samfund stor skade. Den bør stoppes.

Men danskerne skal i hvert fald ikke holdes i uvidenhed, om hvilke trusler indvandringen påfører os.

Vi kan være glade for, at Politiets Efterretningstjeneste finder de fleste, men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om de finder dem alle.

Eller om ikke der, når Folketinget næste gang om kort tid – imod min vilje – giver flere tusinde indvandrere fra de muslimske lande det danske pas, vil være en del rene femtekolonne-fjender i blandt, som blot venter på den rigtige lejlighed til at angribe os indefra med vold og terror?

Det skete i Frankrig for nylig, hvor en skolelærer blev halshugget på åben gade af en religiøs muslim. Det kan også ske her.

Kærlig hilsen
Mette Thiesen