Da den socialdemokratiske folkeskolereform trådte i kraft i 2014, var formålet, at elevernes faglighed skulle højnes, samt at trivslen blandt eleverne skulle være bedre. Man ville udrydde den betydning, social baggrund har for elevers faglighed.

Nu er der kommet en redegørelse til Folketinget om, hvorvidt målene er indfriet. Og konklusionen er, at intet er indfriet. Der har ikke været nogen udvikling i elevernes faglighed inden for dansk og matematik. Til gengæld er de blevet dårligere i naturfag.

Det samme gør sig gældende med trivslen. Den er præcis, som den var før folkeskolereformen – til gengæld har eleverne fået længere skoledage uden nogen effekt. Hvad angår at mindske betydningen af den sociale baggrund for elevernes faglighed, har folkeskolereformen ligeledes spillet fallit. For det har ikke rykket sig overhovedet.

Lange skoledage og detailstyring til ingen verdens nytte

Folkeskolereformen bød på længere skoledage og mere detailregulering af lærernes tid og faglige prioriteringer. Politikerne begrundede de lange skoledage med, at der kunne være en positiv effekt ved at have flere fagtimer.

Men resultatet er udeblevet. Man kan ikke bare proppe et skema til randen med ekstra timer til sent ud på eftermiddagen og forvente, at eleverne på magisk vis også lærer mere.

Jeg har som skolelærer fra begyndelsen været kritisk over for folkeskolereformen. Jeg har den grundopfattelse, at den bedste måde at skabe fagligt dygtige elever er ved at sætte skolerne fri til at gøre, hvad de er bedst til – at undervise og danne børn og unge.

Frihed og tillid skaber fagligt stærke elever

Det kræver mindre politisk styring, færre politisk bestemte målstyringer som nationale tests og mere fokus på kernefaglighed. En skoles opgave skal ikke være at tilfredsstille politikernes tilfældige målsætninger og testresultater.

En skoles opgave skal være at give børn og unge et fundament af viden og erfaring, der sætter dem i stand til at blive selvstændige mennesker med forståelse for den verden, de er en del af samt den tradition og erfaring, der går forud for dem.

Man kan kun blive et frit og dannet menneske gennem faglig indsigt og udvikling – ikke gennem politisk målstyring. Så lad os sætte skolerne fri og vise tillid til, at opgaven vil blive løftet bedre, hvis politikerne holder fingrene væk.