»Something is rotten in the state of Denmark«: Der er noget, der er råddent i Danmark.

Jeg citerede i denne uge William Shakespeare fra Folketingets talerstol med henvisning til Familieretshuset. Det var endnu et forsøg på at råbe Socialdemokratiet og deres støttepartier op, så de måske ville støtte mit beslutningsforslag om at lave en uvildig undersøgelse af Familieretshuset.

Håndhævelsen af domme skal undersøges

Jeg gjorde i salen opmærksom på, at mange domme om ret til samvær slet ikke bliver håndhævet. Vi har et system, hvor samværsforælderen står uden retssikkerhed, og hvor forældrefremmedgørelse derfor er en realitet i alt for mange sager.

Jeg mindede igen Folketinget om flere eksempler på, hvordan forældrefremmedgørelse sker hver dag som følge af manglende håndhævelse af domme. Jeg mindede dem blandt andet om Martin, der nu udelukkende ser sin datter 4 timer hver 14. dag, fordi moderen har obstrueret samværet og skabt konflikt, selvom retten utallige gange har fastslået, at han og hans ekskone skal have deres fælles datter 7/7.

Så mit og Nye Borgerliges forslag går ud på at få lavet en uvildig undersøgelse af Familieretshuset. Vi vil have undersøgt systemet, så domme faktisk kan effektueres. Såkaldt effektive retsmidler.

Jeg er i stigende grad optimistisk

Den socialdemokratiske fernis af blind tillid til staten kunne jeg stadig ikke trænge igennem. Både socialminister Astrid Krag og socialordfører Camilla Fabricius holdt fast i, at de havde tillid til systemet.

Alligevel er jeg i stigende grad optimistisk, for jeg oplever bredere opbakning fra de andre blå partier.

Det bekræfter mig i, at det er værd at kæmpe videre. Alle kan snart se, at her er tale om et uretfærdigt system, der ganske unødigt splitter familier ved at efterlade samværsforælderen sagesløs. Det er ikke en retsstat værdigt.

»Something is rotten in the state of Denmark« – men det er ikke for sent at lave det om!