Organisationen Lev Uden Vold har for nylig udgivet en rapport. Den viser, at mænd – ligesom kvinder – udsættes for vold i hjemmet. Omkring 38.000 kvinder udsættes årligt for vold i deres parforhold, mens tallet for mænd er 19.000. Det er altså en tredjedel af al partnervold, der rammer mænd.

Alligevel er der betydelig forskel på den hjælp, man kan få, hvis man er mand. I sociallovgivningen har kvinder flere rettigheder til hjælp end mænd. Kvinder kan få ophold på krisecentre og få psykologhjælp – og deres børn kan ligeledes få hjælp.

Anderledes forholder det sig, hvis man er mand. Mænd er indskrevet på en anden paragraf i lovgivningen, som ikke giver samme rettigheder. Mænd kan ikke indskrive sig anonymt på krisecentre, og deres børn kan ikke få samme hjælp, fordi det er deres far, som henvender sig med dem. Samtidig er der ingen psykologhjælp til voldsramte mænd.

Astrid Krag svigter                                     

Jeg stillede beslutningsforslag sidste vinter om at ligestille mænd og kvinders ret til hjælp. Men det blev desværre ikke vedtaget. Socialdemokratiet var imod med den begrundelse, at kvinder oftere er udsatte for vold.

Det er sandt, at kvinder oftere er udsatte for vold, men det burde ikke have nogen betydning, når det kommer til de rettigheder, man har som voldsoffer. I det hele taget bør mænd og kvinder altid have samme rettigheder.

Men det mente socialminister Astrid Krag desværre ikke, og det frustrerer mig. For med det fokus, der er på ligestilling i disse tider, kan det undre, at vi har en socialminister, der ikke engang mener, at kønnene bør have samme juridiske rettigheder.

Direktøren for Lev Uden Vold har udtalt, at det nuværende system er diskriminerende og skævt. Det står helt klart, at Astrid Krag svigter ved at vende det blinde øje til problemerne på området.

Juridisk ligestilling nu

Der skal ikke herske nogen tvivl om min og Nye Borgerliges holdning. I et demokratisk retssamfund skal begge køn have de samme rettigheder til hjælp.

Der er forskel på, hvilke ligestillingsproblemer vi skal gøre noget ved på Christiansborg – men juridisk skal der ikke være nogen forskel.

Jeg lover at fortsætte kampen for et mere retfærdigt system, for historierne er mange, og de er helt uholdbare for et retssamfund.