I morgen skal jeg til møde på Marienborg med regeringen, Folketingets partier og relevante organisationer. Vi skal drøfte fremtidens uddannelser, og jeg skal fortælle, hvordan vi ser på spørgsmålet i Nye Borgerlige.

I dag er der alt for lidt respekt for håndens arbejde og faglærte unge mennesker. Politisk har der i alt for mange år været fokus på at få flere unge til at tage en gymnasial uddannelse og efterfølgende søge ind på universitetet.

Det er på høje tid at ændre kursen. Vi skal genfinde respekten for håndens arbejde og anerkende, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg for mange unge mennesker.

Stop uddannelsessnobberiet

Over 50 % af de personer, der har en lang videregående uddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab, arbejder i jobs, som ikke kræver en lang videregående uddannelse. Det er både spild af ressourcer med en sådan overuddannelse, men det er også unødvendigt for den enkelte at opleve, at ens uddannelse ikke bærer frugt.

Vi ved, at Danmark i 2030 vil mangle tæt på 100.000 faglærte, hvis ikke vi gør noget nu. Så økonomisk – men i særdeleshed for de unges egen skyld – skal vi gøre det attraktivt at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Der er for lidt fokus på de drenge og piger, der falder bagud i folkeskolen og som ikke kun har interesse i det teoretiske stof. Selvom man ikke trives i folkeskolen, skal det være muligt at dygtiggøre sig og bidrage på lige fod med alle andre gennem mere praktisk arbejde.

Genindfør traditionel mesterlære

For nogle unge – særligt drenge – er ensporet fokus på teoretisk viden ikke vejen til et godt fremtidigt arbejdsliv. For nogle kan det være mere gavnligt allerede fra 8. klasse at få andre muligheder.

Der skal simpelthen gøres noget for, at dem, der falder bagud i folkeskolen, får andre muligheder. Det er hverken godt for deres fremtid eller trivsel, at de tvinges til at sidde og opleve faglige nederlag på daglig basis i klassen.

Derfor foreslår jeg og Nye Borgerlige, at den traditionelle mesterlæreordning genindføres. De unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal kunne kombinere undervisning i dansk og matematik med mesterlære på en arbejdsplads fra 8. klasse.

I dag er det allerede muligt i enkelte kommuner at gå i mesterlære, hvis man som elev ikke trives i folkeskolen, men vi ønsker, at det udbredes til hele landet, så ingen unge bliver tabt i et skolesystem, der kun er fokuseret på teoretisk viden.

Skærp gymnasiale karakterkrav

For at få flere til at tage en erhvervsuddannelserne kræver det, at vi begrænser adgangen til gymnasiet. Vi skal væk fra tankegangen om, at gymnasiet skal være en forlængelse af folkeskolen. Det skal derimod være første trin på vej mod en længere videregående uddannelse.

I Nye Borgerlige ønsker vi derfor, at karakterkravet til at komme i gymnasiet hæves til 7, og at vejledningen i folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser.

Undersøgelser viser, at kun 20 % af danskerne ved, at man kan uddanne sig videre efter en erhvervsuddannelse. Der er altså alt for mange, der tror, at mulighederne for videreuddannelse stopper, hvis man tager en erhvervsuddannelse.

I Danmark kan man altid uddanne sig videre efter en erhvervsuddannelse. Det skal vi holde fast i, og flere skal vide, at det er en mulighed. Med en skærpet vejledning i folkeskolen vil færre elever, lærere og forældre være i tvivl om, hvorvidt en håndværker senere kan skifte spor.

I Danmark har vi en lang tradition for godt håndværk. Det skal vi ikke afvikle – men udvikle. Det vil være mit hovedbudskab til mødet på Marienborg.