I dag er regeringens infrastrukturudspil frem mod 2035 blevet præsenteret. Det er et udspil, jeg har ventet på i snart to, siden jeg blev valgt til Folketinget og blev transportordfører for Nye Borgerlige.

Jeg har holdt utallige møder for at forberede mig bedst muligt, og jeg har flere gange spurgt transportministeren, hvornår regeringen ville rykke på det.

For der er hårdt brug for en lettere tilgængelig og stærkere infrastruktur i Danmark med gode veje, broer, tog, færger m.m., der effektivt opfylder et moderne samfunds behov for mobilitet og vækst.

Vejnettet skal udbygges

Efter at have gennemgået regeringens 49-sider lange udspil ’Danmark fremad’ er jeg overordnet positiv. For det indeholder flere gode vejprojekter, som vi også ønsker i Nye Borgerlige.

Det gælder blandt andet udvidelse af E45, færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, forlængelse af Hillerødmotorvejen, etablering af en tredje Limfjordsforbindelse samt en motorvej mellem Næstved-Rønnede. Fundamentale projekter, der vil sikre vækst og fremgang i alle landsdele.

Mange danskere har lang transport mellem hjem og arbejde og har ikke altid samme muligheder for kollektiv trafik, som man har i storbyerne. Derfor er der et behov for en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet, for danskerne bruger alt for lang tid i kø.

Vil kæmpe benhårdt

Regeringens udspil giver svar på mange af udfordringerne, men der er selvfølgelig plads til forbedringer. Sådan vil det altid være i et udspil, man ikke selv har formuleret.

Vi så eksempelvis gerne, at E45, som regeringen vil udvide mellem Vejle-Skanderborg S, bliver udvidet helt ned til den tyske grænse, da der på strækningen kører mange lastbiler i lavere hastighed, som gør det svært for personbiler at komme frem i tæt trafik.

Og så vil jeg som lovet kæmpe for, at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund bliver afskaffet. For det er simpelthen ikke rimeligt, at der internt i en kommune er en betalingsbro.

Det er langt fra sikkert, at jeg kan komme igennem med alle mine gode argumenter. Men jeg vil kæmpe benhårdt for det til de kommende forhandlinger med regeringen og Folketingets partier.

For jeg og Nye Borgerlige vil gerne tage ansvar for, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen – til gavn for danskerne.