De fleste husker sikkert sagen om Havregården og det årelange svigt af de udsatte børn, der fandt sted på kostskolen. Jeg var selv i chok over sagen og medindkalder til et samråd om den.

Jeg efterlyste allerede dengang et godt og effektivt tilsyn med både offentlige og private botilbud. At behovet er der, viser også de mange sager fra TV2’s dokumentar Nødråb fra børnehjemmet.

Men da jeg læste den aftale om et nyt tilsyn, som socialminister Astrid Krag har aftalt med venstrefløjen og vil have Nye Borgerliges mandater til, vidste jeg med det samme, at det bliver uden os. Aftalen emmer af venstrefløjens sygelige mistillid til alt, der er privat.

Ministeren indrømmer selv, at regeringens hedeste drøm med aftalen var at forhindre privates mulighed for at drive sociale botilbud med fortjeneste og beklagede, at det ikke var lykkedes. Men aftalen er stadigvæk voldsomt præget af socialistisk statsideologi.

Jeg kan derfor ikke begribe, at Venstre og Konservative i dag har besluttet at gå med i aftalen.

Sygelig mistillid til private
Kontrollen er indrettet for at stække private tilbud og umuliggøre deres økonomi. Det nye kontrolregime giver indtryk af, at det skulle være de private aktører, der er problemet – blot fordi de er private. Men fakta er, at private tilbud som oftest er bedre end de offentlige tilbud.

Undersøgelser viser nemlig gang på gang, at både forældre og ansattes tilfredshed er højere i private pasningstilbud. Og ifølge Dansk Industri scorer private, selvejende og kommunale tilbud på socialområdet omtrent lige højt i kvalitetsrapporter.

Dansk Industri har også spurgt landets kommunaldirektører, hvorfor de gør brug af private tilbud. Her svarer et overvældende flertal, at de private leverer mere specialiserede tilbud. De private udkonkurrerer med andre ord også det offentlige på fagligheden.

Opgør med den støvede socialisme

Venstrefløjens had til det private kan således ikke stamme fra et hensyn til de svage eller børnene. Skoen trykker et andet sted:

Giver man danskerne et frit valg, foretrækker de så langt det private frem for kommunernes tvivlsomme velfærdstilbud. De private alternativer udstiller altså den støvede gammelsocialisme, som den tidligere folkesocialist Astrid Krag har lagt for dagen, og som Venstre og Konservative er kommet til at blåstemple.

I Nye Borgerlige er vi vores borgerlighed bekendt og lader os ikke presse ind i en aftale, der er ren socialisme. Vi kæmper netop for flere frie valg som en del af en borgerlig velfærdspolitik. Frihed og konkurrence skaber de bedste tilbud, og fri konkurrence er den mest gennemsigtige og effektive kontrolmekanisme.

Du kan læse aftalen her….