Udlændinge skal slet ikke være på kontanthjælp. De skal forsørge sig selv. Kan de ikke det, må de rejse hjem igen.

Det er Nye Borgerliges holdning, og hvis det havde været opgaven for Ydelseskommissionen, der i dag kom med sin rapport, ville resultatet være blevet meget bedre.

At en kommission har brugt så lang tid på at løse en bunden opgave og så alligevel kun kan levere et resultat, der samlet set gør det endnu mere favorabelt som udlænding at være på kontanthjælp frem for i arbejde, er for ringe.

Sandheden er jo, at kontanthjælpssystemet er sandet til i særregler og håbløse ordninger, fordi politikerne i årtier har forsøgt at gardere sig imod, at migranter og indvandrere tager imod ydelserne uden at ville deltage på arbejdsmarkedet.

Danskere, der kommer galt afsted, mister evnen til at forsørge sig selv i en periode, rammes af præcis samme håbløse ordninger og regler, og de bliver ufrivillige statister i jobcentrenes vanvittige cirkus, fordi man ikke vil gribe fat om nældens rod og reservere offentlig forsørgelse til danske statsborgere.

Fordi man ikke tør sige til udlændinge, at så længe de opholder sig her i landet, skal de forsørge sig selv og desuden tegne en privat forsikring mod arbejdsløshed.

Det burde være et oplagt udgangspunkt at tage, når ydelseskommissionen i og for sig anerkender, at et optjeningsprincip er en god idé – at man skal yde, før man kan nyde.

Det helt rigtige ville være, at udlændinge begyndte at optjene ret til offentlig forsørgelse, den dag de bliver danske statsborgere – ikke én dag før.

Enkelhed er godt
Ydelseskommissionen mener selv, at den har leveret opskriften på et mere enkelt kontanthjælpssystem med mindre bureaukrati og færre regler.

Det er rigtigt. Men også her mangler kommissionen at tage det afgørende skridt – sikkert fordi det ikke kan lade sig gøre, så længe migranter og indvandrere skal modtage offentlig forsørgelse.

Men den gordiske knude i kontanthjælpssystemet er jobcentrene. Og gordiske knuder kan ikke løses op – de skal hugges over med et sværd.

Således også med jobcentrene. De skal lukkes. De skaffer kun få i arbejde, men de er en lidelse for de mennesker, der kostes rundt i systemet fra sagsbehandler til sagsbehandler, fra forløb til praktik til jobprøvning osv. Helt umenneskeligt og til en udgift på mange milliarder kroner om året.

Også gode takter
Det er godt, at kommissionen foreslår, at man som kontanthjælpsmodtager kan begynde at tjene sine penge selv uden at blive modregnet så kraftigt i kontanthjælpen. Det kan hjælpe mange på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til selvforsørgelse.

Det vil vi gerne støtte i Nye Borgerlige.

Det er også i orden, at indføre en slags trappemodel, hvor kontanthjælpens størrelse afhænger af, at man gør en indsats selv og tager en uddannelse.

I Nye Borgerlige vil vi gerne udvikle trappemodellen, så man både kan arbejde sig op til en højere ydelse, men også kan dumpes ned til en lavere, hvis man godt kan, men bare ikke vil tage et arbejde.

F.eks. mener vi, at nyuddannede akademikere simpelthen må tage det arbejde, de kan få uanset, om de har taget en fin uddannelse. Vi vil fjerne de såkaldte dimittend-dagpenge, og så må de klare sig for en kontanthjælp på SU-niveau, indtil de tager et job.

Men det er helt forkert, når kommissionen foreslår at udbetale et såkaldt ’fritidstillæg’. Det er simpelthen formynderisk og fuldstændig umuligt at administrere. Hvis børnefamilier i en periode har svært ved at betale kontingentet til idrætsklubben eller nye fodboldstøvler, så er der allerede mulighed i loven for, at kommunen kan støtte.

Det bør forblive en lokal og individuel vurdering – ikke en centraliseret ordning.

Svære forhandlinger
Som altid kommer Nye Borgerlige til forhandlinger, når vi bliver inviteret. Men det er let at forudse, at det bliver meget svært at forene Enhedslistens krav om endnu flere penge til uintegrerede indvandrere med Nye Borgerliges grundlæggende holdning til, at udlændinge selvfølgelig skal forsørge sig selv.

Vi må se, hvad regeringen spiller ud med.

Mange hilsner
Lars Boje Mathiesen

Du kan læse anbefalingerne fra Ydelseskommissionen her:

https://bm.dk/media/17892/ydelseskommissionen-afrapportering-web.pdf