Vi har brug for dig – bliv medlem af Nye Borgerlige

Siden Sofie Lindes italesættelse af sexismeproblemer i medieverdenen er debatten som seksuelle krænkelser på arbejdspladserne blusset op for fulde blæs. Især venstrefløjen, centrum-partier og mainstream-medierne er aktive i debatten; de vil komme sexisme til livs på arbejdspladserne – inklusiv på Christiansborgs egne kontorer.

Og ja – upassende seksuelle tilnærmelser og berøringer samt overgreb af folk, der misbruger deres magtpositioner, er forkastelige og bør italesættes.

Men det klinger hult når politikere, venstredrejede medier og kendte ansigter råber op om sexismeproblemer fra deres elfenbenstårne, mens selvsamme elitære meningsdannere ignorerer de mange overfaldsvoldtægter begået af mænd med indvandrerbaggrund på unge danske kvinder.

Hvis man imidlertid kigger væk fra venstrefløjens patetiske forklaringer på indvandredrenges overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, er det hævet for enhver tvivl, at der blandt indvandrere og generelt i det muslimske miljø hersker et dybt primitivt og sexistisk syn på kvindens rolle i samfundet – og specielt på kvinder, der ikke lader sig underkaste islam og iklæde sig muslimsk hovedtøj.

I forbindelse med den af venstrefløjen og centrumpartierne importerede masseindvandring, er der kommet alt for mange indvandrere hertil, som begår voldtægter. Dette uhyggelige fænomen bakkes op af de relevante statistikker, der viser at ikke-vestlige indvandrere i 2017 begik hele 45% af alle voldtægter[1], selvom de udgjorde under 9% af befolkningen[2].

Men hvis man observerer venstrefløjen og medieverdenen, får man nærmest en fornemmelse af, at de er mere bekymrede over mandlige chefers tilforladelige komplimenter på kvindelige underordnedes udseende, end de er over arabere, der overfalder og voldtager unge danske piger.

I bund og grund handler det nok om, at den venstresnoede elite hverken tør eller vil kritisere indvandreres adfærd. Minoriteten af mellemøstlige og afrikanske indvandrere er – uagtet deres adfærd – ukrænkelige. Desuden finder venstrefløjen altid en måde at undskylde dem på, eksempelvis ved at pege på ”tonen i debatten”, ”strukturel racisme” eller lignende konspirationsteorier.

Men det ændrer ikke på virkeligheden. Den største trussel Danmark står overfor i forhold til sexisme og kvindeundertrykkelse, er truslen fra den mellemøstlige masseindvandring, da islamisk kultur og levevis er fuldstændig uforenelig med ligestilling.

Så hvis venstrefløjen og feministerne virkelig ønsker at forbedre kvinders vilkår i Danmark, burde de starte, hvor problemerne er størst, og dermed at kigge på de muslimske parallelsamfund, som notorisk er præget af social kontrol, kvindeundertrykkelse og voldtægter. Venstrefløjens nuværende sexismesnak udstiller deres hykleri.

[1] https://unitos.dk/2019/11/15/indvandrere-og-efterkommeres-andele-blandt-skyldige-personer/

[2] https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UDVIKLING

Vi har brug for dig – bliv medlem af Nye Borgerlige