Der er flere grunde til, at Nye Borgerlige valgte at stå uden for i første omgang.

Men det vigtigste er, at der mangler en helt afgørende bestemmelse om erstatningspligt over for de danskere og virksomheder, som lider tab, når staten helt eller delvis lukker deres muligheder for at tjene penge.

I aftalen tales der kun om ’kompensation’ til virksomheder, som skal ’tilgodeses’. Det er meget vage og ukonkrete formuleringer, som slet ikke er i nærheden af de garantier for erstatning, som var skrevet ind i den gamle epidemilov, der gjaldt indtil marts 2020.

I marts 2020 vedtog Folketinget som bekendt en midlertidig epidemilov, som skulle bringe os igennem tiden med corona.

Politikerne spiller banko med de erhvervsdrivende
De mere end 50 forskellige hjælpepakker, som regeringen har sat i værk siden marts, har vist, at det mere ligner et bankospil end retfærdig erstatning, når politikerne og ikke erstatningsretten sætter vilkår og størrelse på kompensation.

Det bliver for tilfældigt. Det er uigennemskueligt. Det er umuligt for virksomhederne at forudsige og planlægge efter. Ordningerne bliver bureaukratiske, og hjælpen kommer for sent.

Man må som et minimum forlange, at en erstatningsbestemmelse på niveau med den i den gamle lov bliver indskrevet i en ny.

Det ville regeringen ikke gå med til umiddelbart. Desværre var de andre borgerlige partier ikke så stålsatte og accepterede at skyde sagen til hjørne, men uden at få skrevet ind, at det naturligvis må ende med en erstatningsordning, der som minimum er på niveau med den gamle, som blev skrevet ud af loven i marts.

Den videre vej
Regeringen fremsætter nu et lovforslag, som vil blive sendt i høring ind til midten af januar.

Vi forventer, at selvstændige og mindre erhvervsdrivende vil komme frem med deres ankepunkter og foreslå ændringer i stil med det, vi kræver af loven for at stemme for.

Loven skal så behandles i Folketinget, og selv om vi ikke er med i aftalen med de andre, kan vi stille de rigtige ændringsforslag, som kan gøre loven retfærdig og give retskrav på erstatning til danskerne og virksomhederne, der lider tab.

Det er vores håb, at vi med den tilgang i samarbejde med de erhvervsdrivende vil kunne få overtalt regeringen og de andre blå partier til i sidste ende at støtte, Folketinget vedtager en meget bedre lov.

Mange hilsner
Lars Boje

Dokumentation
Læs de andres aftale her: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Ny-epidemilov/aftaletekst-om-ny-epidemilov-18122020.pdf

Læs den gamle erstatningsparagraf, som nu mangler her: https://danskelove.dk/epidemiloven/27