Få nyheder fra mig direkte på mail

Politikernes drømme om 1.000.000 elbiler på de danske veje inden 2030 er blevet skudt i sænk af den såkaldte grønne omstillings egen førstemand Anders Eldrup.

Som formand for den kommission, der skulle give den højtbesungne danske enegang på klimaområdet vind i sejlene og levere opskriften på en million el-biler i Danmark, har han og kommissionens eksperter måtte krybe til korset og indrømme:

  1. Målet er urealistisk
  2. Det bliver alt for dyrt
  3. CO2-reduktionen vil være begrænset

Da politikerne sidste år fra Venstre til Enhedslisten skrev under på klimaloven og lovede, at Danmark ensidigt skulle reducere de indenlandske CO2-udledninger med 70% inden 2030, bandt de sig i realiteten til masten på et skib, der er dømt til at synke.

Nu fik vi tal på transportsektoren. Næste stop er landbruget. Hvis drømmen fra klimaloven får lov at leve, skal dansk landbrug lukkes ned. Det kan vi bare ikke lade ske. Det vil være så dum så dumt.

Jeg forventer intet af venstrefløjen. De vil insistere på at leve videre i en drøm uanset hvad. Sådan er socialismen. Men for de borgerlige politikere i V og K må det nu stå lysende klart, at klimaloven er et fatamorgana. Og når man navigerer efter en luftspejling er man dømt til undergang

De borgerlige politikere må indse, at de skal frigøre sig fra det tåbelige løfte, de afgav sidste år. I realiteten skete der det, at politikere fra venstre og højre adopterede et vildt forslag fra Alternativet, som dette feel-good-parti havde rejst rundt med i et stykke tid, og gjorde 70 procents reduktionsmålet til deres eget.

Konsekvensen af at fastholde denne målsætning baseret på Alternativets frie fantasi vil – som dokumenteret af Anders Eldrups hold af eksperter – blive meget dyr for danskerne, have store samfundsmæssige konsekvenser, og vil i parentes bemærket ingen nævneværdig effekt have på klimaet.

En borgerlig tilgang til bilbeskatning må nødvendigvis tage sit udgangspunkt i, at danskerne har et transportbehov, der skal dækkes så billigt og effektivt som muligt.

Det er godt for samfundsøkonomien, og det er godt for familierne. Bilbeskatning skal være lav ikke høj. Mobilitet er godt. Meget mobilitet er endnu bedre.

Overgangen til el-biler kommer, når teknologien er til det, og elbilerne bliver billigere. Kære venner i de borgerlige partier. Lad nu markedet gøre det, markedet er bedst til. Hvis I absolut skal gøre noget, så sænk afgifterne. Det vil være fornuftigt.

Jeg vil til min dødsdag undres over, at politikere, der kalder sig borgerlige, ville være med til at ødelægge samfundets økonomi og forringe danske familiers vilkår, fordi én drømmer fra Alternativet satte en bølge af populistiske klimatiltag i gang.

Få nyheder fra mig direkte på mail