Bliv en del af bevægelsen – Meld dig ind i Nye Borgerlige

Nye Borgerlige stemte imod den nye epidemilov. Nu er den desværre virkelighed. Der er dog også en forbedring i forhold til den midlertidige lov, som har kørt det seneste år, og det handler om epidemiudvalget.

For på en lang række områder, så er det ikke længere regeringen, men Folketinget, som nu kan træffe beslutning om at hæve restriktioner.

Kort sagt, kan partierne ikke længe gemme sig bag regeringen. De må nu stå til ansvar.

Nye Borgerlige vil i dette udvalg presse på for at få åbnet op, og som lovet, så får I her alle informationer om hvilke bekendtgørelser, der nu og fremover falder under dette udvalg.

Det er jeres tilværelser, jeres liv. I har ret til at få alle informationerne. Dem får I af mig.

Med venlig hilsen
Lars Boje Mathiesen

Bekendtgørelserne er oplistet kronologisk med den nyeste først

Bekendtgørelse nr. 205 af 12. februar 2021 om lukning og genåbning samt særlige restriktioner for skoler og institutioner m.v. i visse kommuner i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 182 af 5. februar 2021 om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 (erstattes af bekendtgørelse nr. 206 af 13. februar 2021 pr. 17. februar 2021)

Bekendtgørelse nr. 177 af 4. februar 2021 om anmeldelse af positive resultater af test for coronavirussygdom (COVID-19) foretaget af kommunalbestyrelsen og private behandlingssteder samt selvstændige virksomheder med henblik på smitteopsporing og kompensation

Bekendtgørelse nr. 176 af 3. februar 2021 om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idrætsog foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 146 af 1. februar 2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19

Bekendtgørelse nr. 143 af 31. januar 2021 om i visse tilfælde at fravige Styrelsen for International Rekruttering og Integrations forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- og au pair-ophold som følge af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 118 af 29. januar 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 101 af 28. januar 2021 om afvikling af nævnsmøder i Ungdomskriminalitetsnævnet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 106 af 27. januar 2021 om midlertidig fravigelse af proceduren for ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 105 af 26. januar 2021 om fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 82 af 25. januar 2021 om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 71 af 20. januar 2021 om delegation til Sundhedsstyrelsen af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger og prøvesvar fra COVID-19 test

Bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2021 om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Bekendtgørelse nr. 37 af 13. januar 2021 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Bekendtgørelse nr. 5 af 6. januar 2021 om maksimal tilladt belægning i fjernbusser som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 2293 af 30. december 2020 om gratis vaccination mod COVID19

Bekendtgørelse nr. 2171 af 22. december 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 2170 af 22. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 2060 af 21. december 2020 om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 2084 af 19. december 2020 om Statens Serum Instituts adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister med henblik på at udsende invitationer og påmindelser om vaccination, når det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19

Bekendtgørelse nr. 2053 af 18. december 2020 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 1911 af 10. december 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 af autoriserede sundhedspersoner og andet relevant personale, som er ansat i sundhedsvæsenet, med henblik på at forebygge eller hindre udbredelse af smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Side 3

Bekendtgørelse nr. 1906 af 8. december 2020 om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1860 af 4. december 2020 om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Bekendtgørelse nr. 1859 af 3. december 2020 om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19, for så vidt angår faciliteter til test og vaccination

Bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1539 af 29. oktober 2020 om behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1536 af 28. oktober 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. –

Bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 1526 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i forbindelse med køreprøver

Bekendtgørelse nr. 1375 af 18. september 2020 om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus

Bekendtgørelse nr. 1374 af 18. september 2020 om ophævelse af bekendtgørelse om afvikling af idrætsarrangementer m.v. som led i håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 1894 af 9. december 2020 om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 1103 af 29. juni 2020 om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid19)

Bekendtgørelse nr. 1037 af 29. juni 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 598 af 5. maj 2020 om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

Bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 508 af 24. april 2020 om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 456 af 20. april 2020 om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 Side 4

Bekendtgørelse nr. 366 af 4. april 2020 om bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder

Bekendtgørelse nr. 221 af 17. marts 2020 om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område

Bliv en del af bevægelsen – Meld dig ind i Nye Borgerlige