Jeg har i denne uge – igen igen – været på talerstolen for at forsvare vores grundlovsfæstede ytringsfrihed imod alle de partier, der aldrig kan få nok regulering. Denne gang var der tale om L 146 – lov om regulering af sociale medier.

Politikerne vil med forslaget lade det være op til de sociale medier – navnlig Facebook – at skulle afgøre, om en ytring er ulovlig eller ej. Tilmed kræver politikerne, at Facebook skal foretage den behandling på 24 timer.

Partierne bag lovforslaget taler om, at nu skal Facebook tøjles, og at de sociale medier i for høj grad tillader, at børn og unge for trusler og deling af ulovlige billeder.

Men det her lovforslag har absolut intet at gøre med at tøjle Facebook. Tværtimod ophøjer man nu Facebook til at blive en form for retsinstans. Det vil betyde, at Facebook får endnu mere magt – denne gang med en blåstempling fra regeringen og støttepartierne.

Jeg har ikke tillid til Facebook som dommer

Det bliver med lovforslaget nemlig op til Facebook at behandle klagen i henhold til, hvad der er “ulovligt indhold”.  Hvad kan det så inkludere? Det kan blandt andet inkludere ytringer, der for eksempel kan falde under racismeparagraffen. Personligt har jeg ingen tillid til, at facebook kan udfylde rollen som neutral dommer.

Man kan for eksempel allerede opleve at få taget opslag ned fra Facebook, som rent faktuelt bare beskriver en virkelighed, f.eks. at ikkevestlige indvandrere er mere kriminelle end etniske danskere. Tilmed indebærer den korte tidsfristen og truslen om bøder en overhængende risiko for, at lovlige ytringer bliver fjernet.

Vi kan nok forvente, at her bliver tale om en anmeldefunktion, hvor man kan trykke på en knap og anmelde ytringer, man personligt ikke bryder sig om eller bliver krænket over: “Jeg anklager, jeg anmelder”.

Jeg forudser, at det ikke bare bliver trusler, racistiske udtalelser og ulovlige billeder, det bliver anmeldt. Det bliver i høj grad opslag, der udtrykker “forkerte” holdninger.

Lovforslag mangler retssikkerhed

Lovforslaget mangler desuden retssikkerhed for de brugere, der bliver censureret.  Vedkommende har ingen erstatningsret og ingen mulighed for at få det hurtigt tilbage. Det er på alle måder en skæv lovgivning.

Det her lovforslag er altså et angreb på ytringsfriheden, og det bliver et lovforslag, som på klareste vis vil dele Folketinget op mellem partier, som værner om og kæmper for ytringsfriheden. Alle partier besynger den danske ytringsfrihed, men det er forslag som dette, der afslører deres sande holdning.

Jeg går selvfølgelig ind for, at ulovligt indhold, der kan ramme børn og unge, bliver fjernet. Men jeg er sikker på, at vi kan lave bedre lovgivning, der retter sig imod dette problem. Jeg er dybt indigneret over, at politikerne bruger børn som en undskyldning for at begrænse vores ytringsfrihed.

Derfor stemmer jeg som borgernes vagthund naturligvis nej til forslaget.