Man skulle tro, at det var nemmere og billigere at holde digitale møder frem for fysiske nede på kommunernes jobcentre.

Men nej – som en del af en ”nytænkning” af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, har politikerne valgt at sætte ekstra 19,5 millioner af til forsøg med digitale møder. Det er en absurd omfordeling af danskernes penge. Dette understreger den frås, der sker med skattekronerne i jobcentrene.

I Nye Borgerlige mener vi, at det mest fornuftige vil være, at jobcentrene skal nedlægges helt. I stedet for kontrol og formynderi er det langt bedre i et styrket borgerligt samfund, at borgerne bestemmer meget mere over deres eget liv og deres egne penge. Politikerne skal så bestemme tilsvarende mindre.

Det er den vej, vi vil med PLANEN for et mere borgerligt Danmark. Mindre stat – mere menneske kalder vi det, når vi f.eks. foreslår at fjerne en del af formynderiet ved at lukke jobcentrene og befri de syge og nedslidte for nedværdigende og ydmygende behandling.

Regeringen og venstrefløjen har besluttet sig for at suge unødvendigt mange milliarder kroner op af lommerne på danskerne for bagefter at sende en lille del tilbage. Men kun til udvalgte grupper, som de selv mener, har fortjent dem.

Flere milliarder skattekroner skal der nu deles ud til udvalgte vælgergrupper i varmehjælp. Men kun til husstande, hvor indkomsten er under 650.000 kroner. Det vil sige, at et ganske almindeligt skolelærerpar i et parcelhus med gasfyr holdes uden for – de får ingenting.

Det gælder også for et par af en politibetjent og en sygeplejerske – de får heller ikke noget. De, som er gået på folkepension i år, får heller ikke noget, idet regeringen beregner grundlaget på baggrund af sidste årsindtægt – det er helt grotesk. Det er endnu et udtryk for politikernes grådighed.

Købekraften falder, priserne stiger og budgettet strammer til hos almindelige danskere. Danskerne betaler allerede en enorm høj skat som socialisterne lægger i kassen til at bruge på, hvad de selv finder bedst i løbet af de kommende år.

Blandt andet håber socialisterne at skulle bruge pengene på en ”grøn” finanslov. Så mens politikerne kradser milliarderne ind hos dig til at forfølge deres egne snævre og helt åbenlyst ufornuftige politiske luftkasteller, kommer du, dine børn og børnebørn til at betale regningen.

Jeg og Nye Borgerlige vil stoppe politikernes grådighed og frås.

De første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten. Det er enkelt og til at forstå. Enhver vil med et enkelt skattesystem kunne regne sin egen skat ud.

En typisk arbejderfamilie med to børn vil gennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug. PLANEN finansierer også en kraftig reduktion af elafgiften og afgifterne på benzin og diesel.

Det vil komme alle danskerne til gode. Politikerne får mindre magt, og systematisk vil det nedbringe politikernes frås med dine skattepenge.

Vi skal gøre kernevelfærden bedre. Vi kan ikke tillade, at politikere spilder penge på alt muligt og ansætter horder af folk, som ikke skaber værdi, når det halter i ældreplejen, og der er ventelister på sygehusene.

Alle vores konkrete forslag i PLANEN sigter mod at gøre Danmark rigere og danskerne friere. Et samfund præget af borgerlig solidaritet, hvor der altid er en hjælpende hånd til dem, der ikke kan klare sig selv. Et borgerligt samfund bygget på danske værdier.

Hans Blaaberg,
Politibetjent og spidskandidat i Københavns Storkreds