10.000 vis af gamle straffesager hober sig op hos Anklagemyndigheden. Og antallet af straffesager, der er over 180dage gamle, er mere end firedoblet de seneste tre år. Sager om tyveri, narko, færdsel og sædelighedsforbrydelser behandles langsommere i dag end for ti år siden.

Skylden for denne tilstand i Danmark ligger dog IKKE hos anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden udfører et stort og vigtigt arbejde i det danske retsvæsens straffesagskæde. Anklagemyndigheden indbringer og fører efter bedste evne sager for retten, sikrer legaliteten i politiets efterforskning samt indhenter diverse kendelser.

Men Anklagemyndigheden er alvorligt underbemandet. Vi har i Danmark en Anklagemyndighed, hvor medarbejderne bliver syge af deres arbejdspres.

Der løbes af Anklagemyndigheden usundt stærkt inden for arbejdstiden. Og personalemanglen betyder, at der lægges et massivt antal arbejdstimer, der på grund af juristers overenskomst ikke kan hverken udbetales eller afspadseres.

At der er noget om snakken, kommer særligt til udtryk i Anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Myndigheden blev inden for et år tildelt to påbud vedrørende en for stor arbejdsmængde og et for stort tidspres.

Fra politisk side har man på baggrund af det manglende antal anklagere valgt at prioritere visse typer sager. Politiske prioriteringer er et naturligt styreinstrument i et demokrati. Men politikerne skylder dog at fortælle befolkningen, hvilke konsekvenser disse prioriteringer medfører.

Den nuværende personalemæssige situation i anklagemyndigheden betyder, at når man fra politisk side vælger et bestemt fokusområde, så er det stort set kun de sager, anklagemyndigheden har ressourcer til at løbe efter.

Det har den konsekvens for almindelige danskere, at de må finde sig i årelange ventetider. Deres sag vedrørende indbrud, tyveri eller røveri er fortsat ikke er behandlet efter typisk 3-4 år.

Det er at gå gevaldigt på kompromis med kvaliteten af sagsbehandlingen, hvilket åbenlyst vil have negative konsekvenser for den almindelige danskers følelse af retfærdighed. Det kan jo få konsekvenser for sagernes udfald, når de er af ældre dato.

Det bliver blandt andet sværere at fremskaffe beviser, når en sag endelig løftes. Og vidners minder blegner, så afgørende detaljer kan gå tabt med tiden. Vidneforklaringerne spiller i mange sager en afgørende rolle.

Vidner er i mange straffesager anklagemyndighedens vigtigste bevis. Men man kan ikke forvente, at fru Jensen kan huske og forklare noget i detaljer, som hun har set for fire år siden. Hvis vidner ikke kan huske noget, så har Anklagemyndigheden ikke en sag. Derfor er det så vigtigt, at de afgiver forklaring hurtigt.

Retfærdigheden for ofrene er altså en kortvarig fornøjelse, såfremt de kriminelle ikke ender med at blive retsforfulgt og eventuelt idømt en straf. Netop den lange sagsbehandlingstid har ført til, at skyldige er gået fri. Det kan vi ikke være tjent med i et retssamfund som det danske.

Anklagemyndigheden skal styrkes. Sagsbehandlingstiden skal drastisk ned.

Som Folketingskandidat for Nye Borgerlige vil jeg i Folketinget arbejde for at det sker.

Retfærdigheden for ofre for kriminelle handlinger skal ske fyldest.

Hans Blaaberg
Politibetjent og spidskandidat i København
Nye Borgerlige