Danskerne ønsker at se og at leve i et samfund, hvor det er det store lovlydige flertal, der sætter tonen. Men beskyttelsen af de hærdede kriminelles rettigheder er kammet over på bekostning af netop lov og orden i Danmark. Vi ved fra data og fakta at andelen af hærdede kriminelle med tilbagefald til ny kriminalitet stiger med antallet af tidligere domme. 88 pct. af mænd, der har fået ti eller flere domme, begår således ny kriminalitet inden for to år.

Narkohandel, indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand, personfarlig kriminalitet og organiseret berigelseskriminalitet som tyverier fra byggepladser, butikstyverier og indbrud i private hjem. Den type forbrydelser bliver slet ikke straffet nok ved de danske domstole. Hvis gerningsmændene f.eks. er hårdkogte kriminelle udlændinge, der har begået endnu værre forbrydelser, mærker de ingen kontante konsekvenser af deres gentagne forbryderiske ugerninger.

Mine frustrerede kolleger i Politiet og jeg kan berette i timevis om f.eks. bandekriminelle udlændinge, der får eftergivet stribevis af forbrydelser i handler mellem anklagemyndighed og forsvarer. Konsekvensen er ikke bare, at gerningsmændene slipper billigere. Det betyder også, at de ikke får skærpet sin straf som følge af gentagelsesvirkning, hvis de begår lignende lovovertrædelser, når de igen er på fri fod.

Det er et kæmpe problem for retssikkerheden og rets- forståelsen hos den almindelige lovlydige dansker. Det betyder jo i praksis, at hvis man begår et væld af kriminelle handlinger, bliver de nulstillet, hvis bare man gør noget, der er endnu værre. Konsekvensen er, at f.eks. bandemedlemmer og andre hærdede kriminelle får langt kortere straffe end de burde. Dermed er de hurtigere tilbage på gaden, hvor de beviseligt kan og vil begå ny hårdkogt kriminalitet. Det danske retsvæsens ramme og praksis er således en hån mod den lovlydige dansker.

Undlader retsvæsenet at straffe hærdede kriminelle undergraves tilliden til retsvæsenet. Danskerne skal opleve at overtrædes de danske love og almindelige regler for ordentlig opførsel lever vi i et samfund med respekt og ansvar for at straffe de hærdede kriminelle.

Som politimand, og spidskandidat for Nye Borgerlige i Københavns Storkreds til næste Folketingsvalg, vil jeg retspolitisk arbejde stenhårdt for 100 % nultolerance overfor hærdede kriminelle. Jeg ønsker at gøre det lettere at skride ind overfor den kriminelles adfærd f.eks. i forhold til personfarlig og berigelseskriminalitet.

Det danske retsvæsen skal have en politisk og juridisk ny og skærpet strategi. Fremover skal straf være målrettet forbryderen, snarere end forbrydelsen. Jeg vil som lovgiver bestræbe mig på at det danske retsvæsen igen kan slå hårdt ned på de hærdede kriminelle i en erkendelse af, at der I Danmark lige nu ikke bliver gjort nok for at beskytte danskernes liv og private ejendom.

Vi må genskabe og opretholde lov og orden i Danmark. For Nye Borgerlige og for mig er det her et fundamentalt retspolitisk spørgsmål om lighed for loven!

Bedste hilsner

Hans Blaaberg, spidskandidat til Folketinget i Københavns Storkreds