Mange socialistiske kommunalpolitikere anser det for helligbrøde at overlade centrale velfærdsopgaver som personlig pleje af ældre til private.

Men det danske samfund og ikke mindst den offentlige sektor står over for en stor demografisk udfordring: Vi bliver i de kommende år færre unge og flere ældre. Og de ældre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet og lever længere.

Selvom flere ældre formentlig vil være ved godt helbred, vil behovet for pleje og omsorg for ældre blive større.

Vi bliver også mere velstående og vil i fremtiden have større forventninger til den offentlige velfærdsservice. Samtidig vil arbejdsstyrken være uændret de næste mange år.

Den offentlige sektor kan derfor ikke beslaglægge mere arbejdskraft, uden at det vil have fatale konsekvenser for erhvervslivets muligheder for at sikre fortsat vækst og velstand.

Højere skat er af indlysende grunde heller ikke en mulighed, da vi i forvejen lever i et land med et af verdens højeste skattetryk.

Udfordringen bliver altså at håndtere gabet mellem befolkningens stigende forventninger og de meget få muligheder for at løfte kvaliteten i den offentlige velfærd.

Svaret på udfordringen er decentralisering og nytænkning i den offentlige sektor. Vejen dertil når vi for eksempel ved at øge det offentlig-private samarbejde.

Målet med at lade private velfærds-iværksættere løse flere af de opgaver og et offentlig-privat samarbejde er ikke en afvikling, men en fortsat udvikling og fremtidssikring af velfærdssamfundet.

Dansk erhvervsliv har en stor interesse i en effektiv og velfungerende offentlig sektor. Høj kvalitet, nytænkning og borgernær service i sundhedsvæsen er selve grundlaget for fortsat vækst og velstand i samfundet.

Det dominerende argument for øget offentligt – privat samarbejde er, at når private erhvervsdrivende kan og vil løse disse opgaver, fører det naturligt til den bedste og billigste løsning af opgaverne.

Når offentlige opgaver lægges ud til private velfærds-iværksættere styrker det kvalitet og service over for borgerne, fordi leverandørerne er underlagt et pres for løbende at forbedre sig, når der er konkurrence om opgaverne. Samtidig kan udbud skabe større mangfoldighed i de tilbud, som kommunen kan tilbyde borgerne.

Et stærkt offentlig-privat samarbejde kan dermed være en katalysator for vækst og innovation i både den offentlige og den private sektor. Derfor vil øget offentlig-privat samarbejde skabe den innovation og nytænkning i den offentlige sektor, som er fundamentet for et kvalitetsløft i velfærden.

Kvalitet i sundhedsvæsenet kræver også det rigtigt uddannede personale. Det kræver tillige at personalet får mulighed for at bringe deres kompetencer i spil. Det gør sig ikke mindst gældende for personalet med ”de varme hænder” på sygehusene.

Sygeplejerskerne for eksempel skal have mere dagligt patientansvar i samarbejde med lægerne og det øvrige sundhedspersonale.

Desværre styrer omfattende bureaukrati og stive regler i dag sygehusene og sygeplejerskerne. Det er slet ikke til gavn for patienterne. Det gavner kun DJØF-laget i administrationen.

Sundhedsområdet er netop et af de områder, hvor ”de varme hænder” bør spille en større rolle til gavn for borgerne. Kun ved bedre at udnytte den viden, erfaring og de ressourcer, der er hos faggrupperne i sundhedssektorerne på sygehusene, kan vi fremtidssikre velfærdssamfundet.

Hans Blaaberg, spidskandidat til Folketinget i Københavns Storkreds.