13.11.15

Asylstramninger løser ingenting. 

Den eneste måde at bremse den ukontrollerede tilstrømning af immigranter er at indføre et akut stop for ALLE nye asylansøgere til Danmark.

”Det er en svag regering, der ikke tør tage den rigtige beslutning og indføre et stop for asyl i Danmark, indtil EU’s ydre grænser er sikret og strømmen af immigranter stoppet”.

Det siger formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund i forbindelse med de fire lappeløsninger, regeringen præsenterede for Folketingets partier i dag.

Alle lande i Europa strammer nu reglerne. Derfor vil regeringens lappeløsninger ikke få nogen effekt på tilstrømningen af immigranter fra Mellemøsten og Afrika.

”Det er en folkevandring, som er i gang. Om vi så satte immigranter ud på en flad mark i regnvejr, så vil det stadigvæk være mere attraktivt at komme til Danmark end blive i Libanon, Somalia eller Jordan. Derfor bliver de ved med at komme, indtil vi lukker effektivt af for tilstrømningen”, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige så helst, at alle medlemslande i EU levede op til Schengen-reglerne og forsvarede territoriet mod illegal indvandring, men når det ikke sker, er det en dansk regerings første og vigtigste pligt at forsvare Danmark.

”En dansk regering har pligt til at forsvare Danmark mod en folkevandring. Hverken hensyn til EU, FN eller mellemstatslige aftaler og konventioner kan stå over hensynet til det danske folk. Det er folket, der svigtes, når politikerne tøver”, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige foreslår tre tiltag til at løse den akutte situation med ukontrolleret indvandring:

1. Indtil EU har sikret de ydre grænser, lukker Danmark for indrejse fra Tyskland, Sverige og Norge for alle, der ikke har lovligt ophold i Schengen.
2. Migranter, der ved grænsen til Tyskland og Sverige, søger om asyl, skal henvises til at kontakte de tyske henholdsvis svenske myndigheder, som i følge Dublin-konventionen er forpligtet til at behandle deres asylansøgning.
3. I erkendelse af, at grundlaget for FNs flygtningekonvention er forældet og at konventionen i dag er medvirkende årsag til de store migrantvandringer, vi ser gennem Europa, skal Danmark udtræde af konventionen.