Det er et varmt emne i denne valgkamp, at vi skal mindske afstanden mellem land og by og sikre, at Danmark hænger sammen.

Alligevel har vi midt i landet placeret en indenlandsk toldmur, der forhindrer samhandel og mobilitet mellem landsdele.

Nye Borgerlige er et af de eneste partier, der går ind for en afskaffelse af broafgiften. Som fynsk spidskandidat, har jeg bemærket, hvordan mange fynske kandidater ytrer ønske om det samme.

I realiteten er deres løfter dog varm luft. Ingen af deres respektive partier, bakker op om en afskaffelse af broafgiften, og man skal som vælger derfor være varsom, hvis man er optaget af, at få afskaffet passage-afgiften på Storebælt.

Staten opkræver fortsat brugerbetaling på Storebæltsbroen, selvom brugerne allerede har betalt den fulde pris for broen.

Det skal være slut. Danmark skal bindes sammen på kryds og tværs. Det er en national opgave, som vi skal løfte i fællesskab. Det er på tide, at vi afskaffer den brugerbetaling på Storebæltsbroen.

En analyse fra Fynsk Erhverv, viste for nogle år siden, at det danske samfund ville blive cirka 9 milliarder kroner rigere over tid, ved at afskaffe brugerbetalingen på Storebæltsbroen.

Penge vi bl.a. kunne bruge på at sikre trafikal ligestilling mellem alle landsdele. Det skal nemlig ikke være dyrere at sejle én kilometer, end det i dag er at køre en kilometer.

Vores danske øer skal bindes bedre sammen med de bro- og landfaste dele af Danmark.

Det er en investering i vores nationale fællesskab – og de 45 mio. kr. som ligestillingen vil koste, ser Nye Borgerlige som en nødvendig udgift, for at sikre de kulturelle og historiske værdier, der ligger i, at Danmark er et ø-rige.

Til sidst, så bør vi udfase registreringsafgiften, der i dag særligt går ud over familierne og landkommunerne.

Registreringsafgiften er, ligesom broafgiften, en skat på mobilitet.

Ifølge skatteministeriet, så betaler danskere udenfor de store byer langt mere i bilafgifter end folk i de store byer.

Også børnefamilier, betaler langt mere i bilafgifter end andre borgere.

Det er naturligvis hverken retfærdigt, fornuftigt eller rimeligt. Lavere bilafgifter er således både god familiepolitik og bedre for et Danmark i balance mellem by og land.

Ligeledes vil en lavere afgift på både benzin og diesel kunne gøre en afgørende forskel i danskernes privatøkonomi.

I Nye Borgerlige kæmper vi for et sammenhængende Danmark. Fra nord til syd. Fra øst til vest.

Danmark er et lille land. Vi skal have råd til at sikre sammenhæng mellem land- og by. Landsdele, fastland & øer.

Det handler blot om politisk vilje.