En retfærdig udlændingepolitikASYLSTOP – NU

Regningen for den katastrofale udlændingepolitik koster de offentlige kasser 33.000.000.000 kroner om året. Det har Finansministeriet beregnet.

Finansministeriet skriver, at regningen ikke bliver mindre de næste 82 år.

Hvert år lukker politikerne flere ind, som ikke vil eller kan integreres i det danske samfund. Det skal stoppes.

Et totalt stop for spontan asyl er det første skridt. Ellers kan udviklingen ikke vendes.

Flygtningekonventionen er inhuman

Flere end 3.000 migranter druknede i Middelhavet i 2017. Hvorfor?

Fordi vores politikere ikke vil indføre et asylstop. Politikerne har gjort det dyrt, besværligt og farligt at søge asyl i Europa, men de vil ikke tage et opgør med den forældede konvention.

Når politikerne ikke vil tage fat om nældens rod og indføre et totalt asylstop, vil migrantstrømmen fortsætte, og mange vil hvert år drukne undervejs.

I 2017 er flere end 200.000 migranter kommet til Europa over havet. For de penge, som de koster i offentlig forsørgelse og integration, kunne vi have hjulpet mindst 10 gange så mange i flygtningelejrene.

Pengene kan kun bruges én gang, og de er bedst brugt på at hjælpe i nærområderne. Et asylstop er det rigtige og ansvarlige. Flygtninge skal have hjælp i nærområderne. De skal ikke her op.

Nye Borgerliges udlændingepolitik

Meld dig ind – 300 kroner. Gælder et år.
Asylstop

Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Vi skal ikke have migranter, der rejser over Middelhavet og på tværs af grænserne i Europa. Det er en trafik, der kun gavner menneskesmuglerne og sætter de europæiske lande under pres. Hjælpen skal gives i nærområderne og asylbehandling skal kun kunne foregå der i samarbejde med FN.
De mange tusinde migranter, der kom til Danmark i 2015 og 2016, skal sendes tilbage til deres hjemlande eller til lejre i nærområderne, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber.

Udlændinge skal forsørge sig selv

Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension.
De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen.

Integration er et personligt ansvar

Det offentlige bruger op mod 8 mia. kroner om året på integration af udlændinge. Det skal stoppes. At integrere sig i samfundet er et personligt ansvar for den enkelte, der kommer her til. Det er ikke en offentlig opgave.
Udlændinge i Danmark skal være velkomne på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og til at deltage i civilsamfundet. Danmark skal være et attraktivt land for udlændinge at komme til for at arbejde. Vi skal ikke gøre indvandrere til klienter i velfærdsstaten.

En kvote til statsborgerskab

Det er kun mennesker, som aktivt viser, at de sætter pris på de værdier, som det danske samfund bygger på, som skal tildeles statsborgerskab. Man skal assimilere sig i det danske samfund for at blive en del af det danske nationale fællesskab. Vi vil tildele indfødsret til ansøgere på en kvote, og der skal ikke gives statsborgerskab til udlændinge, som kommer fra de muslimske lande, der er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

Kriminelle udlændinge udvises

Alle kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Hvis de ikke rejser ud umiddelbart eller efter strafafsoning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i samfundet.
Nydanskere, som har fået tildelt indfødsret ved lov, mister indfødsretten og udvises, hvis de begår kriminalitet og idømmes en frihedsstraf.

Konventioner må vige

De konventioner eller bestemmelser i internationale aftaler, som står i vejen for at føre en retfærdig udlændingepolitik, må enten opsiges eller undsiges ved at give dansk lov fortrinsret frem for konventionen.
Konventionerne er lavet i en anden tid med et andet formål. De er ikke hellige skrifter og må tilpasses de udfordringer, vi står med i dag. Det er ikke i Danmark interesse at fastholde forældede konventioner.

LÆS HVAD NYE BORGERLIGE MENER OM ISLAM I DANMARK HER…

Del denne side