§ 42 er danskernes værn mod uansvarlige politikere.

Vi lader danskernes stemme blive hørt.

Et flertal af danskerne er imod flere lempelser i udlændingepolitikken.
Hele blå blok gik til valg på en stram udlændingepolitik. Det er 79 politikere.
Vi skal bruge 60 politikeres underskrifter, for at sende en lempelse til folkeafstemning.

Vil politikerne lade handling følge ord?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og gå ikke glip af seneste nyt.

Vi aktiverer § 42 hver gang der lempes

Grundlovens paragraf 42 er danskernes værn mod angreb på danskernes frihed og sikkerhed. Det værn skal bruges.

Et bredt flertal blandt danskerne ønsker at få styr på udlændingepolitikken og statsminister Mette Frederiksen fik overdraget magten på løfter om, at hun var en garant for en stram udlændingepolitik.

Alligevel lemper Socialdemokratiet med støtte fra Det Radikale Venstre og venstrefløjen udlændingepolitikken.

Det er ikke blot et svigt af danskernes tillid – det er i direkte modstrid med et stort vælgerflertals ønsker. Folketinget bør ikke vedtage love åbenlyst i modstrid med et flertal i befolkningen.

Det er ikke folkestyre.

Grundloven giver et mindretal på 60 medlemmer af Folketinget mulighed for at kræve at loven, der lemper udlændingepolitikken, bliver sendt til folkeafstemning, inden den træder i kraft.

Nye Borgerlige har taget initiativ til, at den borgerlige opposition på den måde kan sikre, at Folketinget ikke lovgiver imod danskernes vilje.

Løser vi ikke udlændingepolitikken, forsvinder det Danmark, vi kender og holder af, og så kan al anden politik i princippet være ligegyldigt.

Mindretalsbeskyttelse

Grundlovens paragraf 42 er en mindretalsbeskyttelse, som de borgerlige partier fik indskrevet i Grundloven af 1953. Det skete på baggrund af, at Landstinget blev afskaffet, og det var derfor vigtigt for det borgerlige Danmark at sikre et grundlovsværn mod overgreb på grundlæggende friheder og formynderisk lovgivning.

Paragraf 42 er kun blevet anvendt én gang siden. Det var i forbindelse med jordlovene i 1963, hvor en SR- regering med støtte fra SF vedtog at give kommuner og staten forkøbsret til privatejet jord.

Venstre og Det Konservative Folkeparti kunne mønstre de krævede 60 underskrifter og sikrede dermed, at danskernes stemme blev hørt.

Alle fire jordlove faldt med et brag – stemt ned af det danske folk.

 

Grundlovens paragraf 42
  • 42. Stk. 1. Når et lovforslag er vedtaget af folketinget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.
Vi vil lade danskernes stemme blive hørt.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og gå ikke glip af seneste nyt.